Valódi járvány- és válságkezelést követelünk!


A Szociáldemokrácia nevében!

Csak együtt van esélyünk!

Magyarországon a COVID-19 koronavírus által elindított gazdasági válság és társadalmi katasztrófa van kialakulóban.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a politika többi szereplőjével együtt folyamatosan figyelemmel kíséri a járvány okozta problémákat. Mivel jelenleg nem vagyunk parlamenti párt, így a média nem figyel semmilyen megszólalásunkra. Ezért a saját elektronikus felületeinken fordulunk az ország polgáraihoz.

Különös figyelemmel követjük a demokratikus pártokat, a civil szervezeteket és a szakmai szervezeteket mellőző magyar kormány és az általa kinevezett szervezetek tevékenységét. Sajnos nem sok jót tudunk elmondani eddigi munkájukról, amennyiben munkának nevezzük a sorozatos megszorítónak mondható intézkedéseket, mint a kórházakban kezelt súlyos betegségben szenvedők hazaküldését, a méltán elismert kórházigazgatók eltávolítását, az önkormányzatokra kivetett rekvirálásokat, a munkavállalók illetve az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók cserbenhagyását, a munkavállalókat semmibe vevő intézkedéseket és még sorolhatnánk.

Viszont elmondhatjuk, hogy a járványkezelő munkát olyanok végzik, a vírus okozta veszélyekről olyan emberek szólalnak meg, akiknek a virológiában, a járványkezelésben – minimális esetek kivételével – semmilyen szakmai felkészültségük nincs. Szakmaiatlanság, kapkodás jellemzi mondandójukat, egymásnak ellentmondó és fals híreket közölnek, stb.

Ezért tehát a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, mint Magyarország legrégebbi, a vészhelyzetekben történelme során már többször bizonyító pártja, javasolja a kormánynak a jelenlegi járvány- és válságkezelésének felülvizsgálatát és átalakítását a javaslatainknak megfelelően. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a Felhatalmazási Kormányzást a veszélyhelyzet végéig egy Válságkabinet vigye, amiben az Ellenzéki Pártok szakmai delegáltjai is helyet kapnak.

Egy Demokrata Magyarországon ennek ez a metódusa!

Javasoljuk/követeljük:

 1. Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók rendszeres és teljes körű koronavírus tesztelését. Az értünk, mindenkiért erejükön felül, az életük kockáztatásával teljesítők társadalom általi védelme nem lehet pénz kérdése.
 2. Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók védőeszközökkel való teljes körű ellátását!
 3. Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók béreinek rendezése. A veszélyhelyzetnek leginkább kitetteknek, azoknak, akik mentik az életünket, az anyagi megbecsülése nem lehet pénz kérdése. Követeljük az ezen ágazatokban dolgozók legalább 100%-os béremelését, valamint ha a vírus megbetegíti őket, betegségük idejére teljes megemelt fizetésben részesüljenek, mintha dolgoznának. Ha viszont a vírus elleni harcban odavesznének, akkor a családjuknak 15 000 Euró bánatpénzt fizessen ki a magyar állam.
 4. Az Egészségügyi-, társadalombiztosítási rendszer azonnali felülvizsgálatát, megreformálását követeljük. Forrást az egészségügybe.
 5. A járvány még nagyobb elterjedésének megelőzésére a fejlett országok példáján okulva a veszélyeztetett emberek körében a koronavírus tesztelések azonnali megtöbbszörözése.
 6. A kormány Magyarország pénzéből minden munkáját elvesztett embernek fizesse bejelentett fizetésének 80%-át a vírus okozta válsághelyzet végéig egy óriási szociális- és társadalmi válság elkerülése érdekében. Ezzel védje meg a munkaadók jövőbeni gazdasági, termelékenységi, piaci lehetőségeit, illetve védje a munkavállalók egzisztenciális létét, a magyar gazdaságban lévő kereslet fennmaradását.
 7. Az iskolások megfelelő digitális eszközökkel való ellátása. Magyar szoftver kifejlesztése azonnal, amit tudnak használni. A jelenlegi NAT visszavonása – még ha az presztízsvesztést is jelentene – és kidolgozni egy valóban XXI. századi oktatási rendszert.
 8. Az ország lakosságának zökkenőmentes ellátásához a nemzetközi áruforgalom azonnali biztosítását, megszervezését, a szakmai szervezetek bevonását!
 9. A kormányzat biztosítsa az ország elmaradott részein élő emberek minimális, de elegendő élelemmel, ivóvízzel, energiával való ellátását!
 10. A járványt követően induljon el egy manipulációmentes nemzeti konzultáció, a következő válság leküzdéséhez, ahol a konzultációs kérdéseket ne a kormány, hanem a Magyar Nép fogalmazza meg. Az értékelést egy független szakmai grémium értékelje ki és tegyen javaslatokat egy újabb válsághelyzet kezelésére. A Magyar Emberek élete nem lehet a politika játszmáinak a kereszttüzében!
 11. Az élet minden területén változásokat hozott ez a helyzet, de a demokrácia érvényre juttatása terén nem változik semmi. Itt lenne az ideje, hogy a képviseleti demokrácia helyett a közvetlen képviselet, a likvid demokrácia meghonosuljon!
 12. A megbízásaikat vesztett egyéni vállalkozóknak, akik önmaguk foglalkoztatói, a kormány az ország pénzéből pótolja ki teljes adó- és járulékmentesség mellett a jövedelmét legalább 150 ezer Ft-ra!
 13. A Munka Törvénykönyvének azonnali módosítását a munkavállalók érdekeinek és az emberi jogok maximális figyelembe vételével!
 14. Alapjövedelmet most!

Magyarországon a rendszerváltás óta a tőkének, a nagyvállalkozásoknak kedvezett a gazdaságpolitika. Olyannyira, hogy a magyar munkavállalók rendkívül nagy részét minimálbéren, illetve annak közelében lévő bérért dolgoztathatják az egyébként is rendkívül kedvezményezett cégek (állami munkahely teremtési támogatások teremtett új munkahelyenként 10-30 millió forinttal, sok éven át tartó adókedvezményekkel, stb.). Emellett ezek a vállalatok több 10-100 milliárdos hasznot vesznek ki ezekből a cégekből, holott a munkavállalók kreatív közreműködése, munkája nélkül semmilyen nyereségük nem lenne.

Most tehát, amikor veszélyhelyzet következett be, a kormány kötelezze a sokmilliárdos nyereséget elkönyvelő cégeket, hogy jelentős mértékben járuljanak hozzá a vírusjárvány okozta válsághelyzet leküzdésének költségeihez, ha már az olcsó munkaerő ennyire jövedelmező volt a számukra. A költségek másik részét a kormány az EU által felszabadított pénzalapokból fedezze.

Kérjük/követeljük tehát, hogy a kormány olyan válságkezelést alkalmazzon, amelyben Magyarország minden állampolgára a rendkívüli megpróbáltatások közepette a kijárási korlátozás betartásával is normális, emberhez méltó életet élhessen.

EMBERSÉGET AZ EMBERTELEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!!!

Budapest, 2020.04.18

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nevében:

Hasilló László elnök
valamint az MSZDP elnöksége