Rendeleti kormányzás helyett Válság Kabinetet!


A Szociáldemokrata Párt elnökségének sajtóközleménye.

Rendeleti kormányzás helyett Válság Kabinet felállítását javasoljuk!

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöksége az alábbi sajtóközleményt kívánja eljuttatni a hazai nyomtatott és online sajtó munkatársaihoz, a televíziók szerkesztőségéhez.

Pártunk, mely a legrégebben (1890-ben) alapított, mai napig működő magyar párt, kötelességének érzi, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzetben megszólaljon, és politikai álláspontjának hangot adjon.

Orbán Viktor Miniszterelnök és a kormánypártok elképzelése, miszerint rendeleti kormányzással kívánják az országot vezetni, a Szociáldemokrata Párt számára teljes mértékben elfogadhatatlan. Véleményünk szerint, a kialakult helyzetben – ahogy a parlamenti ellenzéki pártok is hangsúlyozták – összpárti egyetértésre van szükség, és ennek fényében veszélyes politikai manővernek tartjuk a kormánypártok kezdeményezését.

A Szociáldemokrata Párt javaslata a rendeleti kormányzás helyett VÁLSÁG KABINET létrehozása.

Elképzelésünk szerint, a Válság Kabinet feladata a rendkívüli helyzetben a rendeletek, határozatok, vagyis a törvényalkotási folyamat gyors és zökkenőmentes megvalósítása lenne. A Parlament jóváhagyására ez esetben sem lenne szükség, ugyanakkor a demokrácia játékszabályai szerint, a törvényalkotási folyamatban minden parlamenti párt aktívan részt venne (parlamenti mandátumának arányában delegálva a megfelelő számú kabinet-képviselőket). Szerintünk a szavazók véleményének tevékeny képviselete csak így lenne lehetséges. Az Orbán Viktor Miniszterelnök vezette Válság Kabinet így teljes demokratikus felhatalmazással végezhetné munkáját.

A Szociáldemokrata Párt további elképzelése, hogy a Válság Kabinetbe tanácskozási joggal a parlamenten kívüli pártok egy-egy főnyi képviselőjét is szükséges meghívni, mivel úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi aggasztó járványügyi és gazdasági helyzet mindenképpen megkívánja, hogy a parlamenti pártok szakemberein kívül, olyan pártok is képviseljék véleményüket, melyek jelenleg nem tagjai a Magyar Országgyűlésnek.

Javaslatunk szerint, az alábbi parlamenten kívül politizáló pártok egy-egy képviselője rendelkezhetne tanácskozási joggal:

Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Momentum Mozgalom
Igen-Szolidaritás
Alternatíva Párt
Magyar Munkáspárt

Javaslatunk szerint, a létrejövő Válság Kabinet mandátuma HATÁROZOTT időtartamra szólna, melynek első ciklusa 60 nap lenne. Ez a határozott időtartam bármikor, bármennyi alkalommal meghosszabbítható, melyhez a parlamenti képviselők 4/5-ös egyetértése szükséges. A meghosszabbítás minden alkalommal további 30 napnyi működést tesz lehetővé a Válság Kabinet számára.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Válság Kabinet tevékenysége csak és kizárólag a vírusjárvány megfékezéséhez szükséges egészségügyi, gazdasági és társadalmi szükségletek biztosítására, valamint a járulékos negatív következmények felszámolására korlátozódhat. Ennek ellenőrzéséhez szükséges a határozott időtartamú meghatalmazás, melynek meghosszabbításához (annak megszavazásához), a Kabinet munkájának parlament általi áttekintése és jóváhagyása szükséges.

A jelenlegi helyzetben félre kell tenni különbségeinket, háttérbe kell szorítani azt, hogy néha másképp szemléljük világunkat, van amiben talán másképp állunk az aktuálpolitikai kérdésekhez. A Szociáldemokrata Párt elnöksége hangsúlyozza, hogy az 1890 óta íródó igencsak mozgalmas (kormányzati és ellenzéki) párt-történelmünkben szerzett tapasztalatokkal, illetve a többi parlamenten kívüli párt véleményével egy jól működő, teljes országos konszenzuson alapuló Válság Kabinet jöhetne létre.

Mindezt Magyarországért, a magyar emberekért!

Előre!

Kiadja:
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
elnöksége és sajtóirodája