bootstrap themes
Mobirise

A szociáldemokrácia megszületése pillanatától kezdve a kisemberek, a bérből és fizetésből élők, a kisvállalkozók, a nyugdíjasok és minden nehéz sorsú, az élet perifériájára szorult ember mozgalma volt. Egyetlen céllal, hogy megvalósítsa a szabadságon, a szolidaritáson, az igazságosságon, valamint a biztonságon és a tisztességen alapuló jóléti államot. Az MSZDP értelmezésében a jóléti állam egy olyan rendszer, ahol az állampolgárok többsége tisztes jómódban él, ahol egyetlen ember sem éhezhet, nem maradhat fedél nélkül, nem lehet munkátlanul, ahol feltételek nélkül gyógyulhat és tanulhat.

A jóléti állam első és legfontosabb talpköve polgárainak szabadsága

​Ma már természetesnek vesszük a lelkiismeret, a szólás, az írás, a gyülekezés szabadságát, de a szabadság azt is jelenti, hogy minden embert megillet az egészséghez, a tiszta környezethez, a munkához, vagy a szabad vállalkozáshoz való jog. ​A szociáldemokraták tudják, hogy a piacgazdaság az a keret, amelyben minden ember szabadon fejtheti ki a személyiségét. Ellenben a szabadságnak is van korlátja: ez pedig  a közjó szolgálata, valamint a másik ember szabadsága és méltósága.

A jóléti állam másik talpköve az igazságosság

Nem születtünk egyformának: génjeink különböző hajlammal és tehetséggel ruháztak fel, különböző a családi és társadalmi környezet, amelyben felnövünk. A létért való küzdelembe egyesek már eleve előnnyel, mások hátránnyal indulnak.
A szociáldemokrácia sem tud mindenkit egyenlővé alakítani, de a kapitalizmus negatív vonásainak visszaszorításával, az esélyegyenlőség megteremtésével csökkenteni kívánja azt a szakadékot, amely az egyes társadalmi rétegek közt tátong.

A jóléti állam harmadik talpköve a szolidaritás

​Minden meghatározásnál egyszerűbben és szebben fejezik ki a szolidaritást Vörösmarty oly sokszor idézett sorai: „…nem vagyok magam /testvéreim vannak számos milliók/ én védem őket, ők megvédenek engem”. A szolidaritás egyik formája a progresszív adózás és annak közmegegyezéses elosztása. Másik formája a kötelező beteg-rokkant és nyugdíj biztosítás. A harmadik az erős és független, az ország politikai életét jelentősen befolyásoló szakszervezetek jelenléte, amelyeknek érdekvédő szerepét kiemelten fontos.

A jóléti állam negyedik talpköve a biztonság, a szó legtágabb értelmében

Az MSZDP értelmezésében ebbe a körbe tartozik határaink biztonsága, a belső rend, azaz az élet és a javak biztonsága, felkészülés a természeti csapásokra, az első lakás és az első munkahely garanciája, a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyek biztonsága, teljes bizalom az egészségügyi ellátásban és a nyugdíjrendszerben.

A jóléti állam ötödik talpköve állampolgárainak tisztessége

Az MSZDP értelmezésében a tisztesség az egyén, vagy közösség boldogulásának az az útja, amely nem jár egy másik egyén, vagy közösség erkölcsi, vagy anyagi kárával. Ezért az MSZDP elfogadható társadalmi magatartásnak tartja a tisztességes versenyt a gazdasági és társadalmi élet minden területén, de megengedhetetlennek, sőt megszüntetendőnek tartja a spekuláció vagy a korrupció valamennyi fajtáját.

Az MSZDP elkötelezett egy jóléti állam létrehozásában, mely demokratikus alapokra, a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás szigorú elkülönítésére, a többpárti rendszeren nyugvó választásokra, és az önkormányzatiság elvére épít. ​Egy szociáldemokraták által vezetett jóléti államnak alapja, hogy nemcsak állampolgárai, hanem azok utódai számára is biztosítsa az élhető jövőt. 

​A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az előzőekben megfogalmazott értékrend és alapelvek mentén alkotja meg „harmadikutas” programját, amely a jóléti, demokratikus, szolidáris államba vezeti el Magyarországot.