Az MSZDP, a szociáldemokrácia történelmi pártja

Az MSZDP, a történelmi magyar Szociáldemokrata Párt él és elindult a kibontakozás útján!

A kezdeti nehézségekkel szemben is eredményeink voltak

1890 óta íródó történetünkben voltak nehéz időszakok. Sőt, szinte csak ilyen évtizedek állnak mögöttünk. Kezdeti időszakunkban, a 20. század hajnalán, meg kellett küzdenünk a Monarchia hatalmi szerveinek rosszallásával, mely a dolgozóknak és a létminimum környékén tengődő magyar embereknek hirdetett programunk okán bontakozott ki. A rosszallás egy idő után fizikai erőszak alkalmazásában is megnyilvánult ellenünk. A Horthy-rendszerben sem volt sokkal jobb dolgunk, hiszen hiába voltunk az ország egyik, hanem a legjelentősebb politikai ereje, hiába álltak mögöttünk a szakszervezetek és munkások tíz- vagy százezerei, a hatalom mégsem nézte jó szemmel a szociáldemokraták térnyerését. Voltunk ellenzékben és kormányon is, megmutattuk, hogy amit kínálunk, az a magyar emberek érdekét szolgálja. Erős parlamenti pártként elértük, hogy a nőknek is legyen egyenrangú választójoguk. Elértük, hogy az állami alkalmazottaknak nyugdíj juttatás járjon. Elértük, hogy szabadságot (szabadnapokat) is kapjanak a munkavállalók. Ezek ma már gyakorlatilag állampolgári alapjogoknak tekinthetők. Bár számos eredményünk volt, a horthysta karhatalom és a jogalkotás mégis az MSZDP eltiprására készült. A Bethlen-Peyer paktum életbe lépésével ugyanakkor sikerült a hatalom “fegyverét” tompítani. A II. világháborút követően, a kommunistáknak szükségük volt a Szociáldemokrata Párt tömegbázisát alkotó szakszervezetek hálózatára és tagjaira, a munkásokra, így lassú, de kitartó munkával sikerült az MSZDP bedarálása és az új “kormánypárt” megalkotása. 1956-ban a Forradalom idejére újjáalakult az önálló MSZDP, Kéthly Anna vezetésével, majd 1957 és 1989 között, tehát a rendszerváltásig újra a kommunisták telepedtek rá pártunkra.

1989, az újjáalakulás és a “baloldal” árulása

Az MSZDP 1989-ben újjáalakult Petrasovics Anna vezetésével. A régi-új Szociáldemokrata Párt mind politikájában, mind szakszervezeti hátterében igyekezett visszatérni a történelmi gyökerekhez, és sikeres VALÓBAN szociáldemokrata baloldali pártot építeni. Az MSZP, tehát az MSZMP utódpártjaként létrejött Szocialista Párt és az SZDSZ azonban minden követ megmozgatott, hogy a valóban baloldali Szociáldemokrata Pártot ellehetetlenítse, befolyását csökkentse. Sajnos sikerrel járt aknamunkájuk, mert az 1990-es választásokon az MSZDP nem jutott be a Parlamentbe.

Az új MSZP számára, és az egykori kommunistákból demokratává vedlett vezetőinek a Szociáldemokrata Párt veszélyes tükröt tartott. Megmutatta, hogy a valódi baloldal nem a karrierista kommunistákból átöltözött demokraták jelentette “program”, hanem a történelmi hagyományokon nyugvó, 1890-ben alakult magyar párt, az MSZDP. A társadalmi igény már akkor is megvolt egy hiteles baloldali pártra, de ezt a politikai űrt az MSZP igyekezett betölteni. Minden baloldali jelképet, mely a történelmi szocdemek jelképei voltak, igyekeztek kisajátítani, és sajátként feltüntetve hasznot húzni belőle. Sikeres munkálkodásukat a mai napig is érezzük, hiszen 1990 óta bár minden választáson elindultunk, de eddig még nem sikerült parlamenti mandátumot szereznünk.

A baloldal átalakulása – Új lehetőségek

Az egykori MSZP, Horn Gyula és társai pártja, mára átalakult. Nem szeretnénk szó nélkül hagyni, hogy egykori tevékenységük, mely a Szociáldemokrata Párt eltüntetésére irányult, ma már nem tapasztalható. Nyitottak lettek. Nyitottak az új hangokra, a változásra. És ez jó jel. Úgy gondoljuk, hogy a szocialistáknál végbement generációváltás, az új szelek alkalmasak arra, hogy átgondoljuk szövetségi politikánkat, és tiszta lapot nyissunk a baloldal számára. Ebben az MSZDP mindenkor partner lesz, hiszen csak így érhető el, hogy most már – 30 évvel a rendszerváltás után – egy valóban baloldali és hiteles politikát tudjunk folytatni. Közösen. De mégis önálló arculattal. Egységben, de mégis önálló utakon. Meg kell hallgatni egymást, közös cselekvési tervet kidolgozni, amit aztán minden párt a maga módszere szerint valósíthat meg. Ebben nem csak az MSZP-t tekintjük partnernek, hanem az összes ellenzéki pártot. Nyitottak vagyunk, beszéljünk, alkossunk közös tervet, váltsunk kormányt és aztán kormányozzunk közösen. De ezúttal felelősen és becsületesen. A Szociáldemokrata Párt sosem adta, és ezután sem fogja adni a történelmi nevét a lopásokkal, csalásokkal, mutyikkal teli kormányzáshoz.

Nyissunk tiszta lapot, új politikusi generációval, Momentumosokkal, Párbeszédesekkel, fiatal szocialistákkal, szabadelvűekkel és minden ellenzékivel. Alkossunk egy élhető és szabad Magyarországot!

Az MSZDP él, és 2020-ban meghirdeti Kéthly Anna Programját

Pártunk itt van, jelen van, elérhető. Nem sikerült a történelem viharainak eltiporni minket. Minden támadással erősebbek lettünk, minden támadásból tanultunk, és tudjuk miként érhető el történelmi célunk, mely szociális Magyarország!

Ezért alkottuk meg KÉTHLY ANNA nevét viselő programunkat, melyet egykori pártelnökünkről neveztünk el, és a hozzá méltó szellemi örökség továbbvitelével kívánjuk munkánkat végezni. Honlapunkon tájékozódhatnak programunkról, hamarosan letölthetővé is tesszük. Nekünk nincs félnivalónk. Nincs takargatni valónk. Nyitott lapokkal játszunk. Mindenki számára elérhető és megismerhető programunk. Hiszünk a programalapú politizálásban, hiszünk Magyarországban!

Előre baloldal! Előre szociáldemokraták!