Menü Bezárás

A szociáldemokrácia megszületése pillanatától kezdve a kisemberek, a bérből és fizetésből élők, a kisvállalkozók, a nyugdíjasok és minden nehéz sorsú, az élet perifériájára szorult ember mozgalma volt. Egyetlen céllal, hogy megvalósítsa a szabadságon, a szolidaritáson, az igazságosságon, valamint a biztonságon és a tisztességen alapuló jóléti államot. Az MSZDP értelmezésében a jóléti állam egy olyan rendszer, ahol az állampolgárok többsége tisztes jómódban él, ahol egyetlen ember sem éhezhet, nem maradhat fedél nélkül, nem lehet munkátlanul, ahol feltételek nélkül gyógyulhat és tanulhat.

Az MSZDP elkötelezett egy jóléti állam létrehozásában, mely demokratikus alapokra, a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás szigorú elkülönítésére, a többpárti rendszeren nyugvó választásokra, és az önkormányzatiság elvére épít. ​Egy szociáldemokraták által vezetett jóléti államnak alapja, hogy nemcsak állampolgárai, hanem azok utódai számára is biztosítsa az élhető jövőt. 

A jóléti állam első és legfontosabb talpköve polgárainak szabadsága

​Ma már természetesnek vesszük a lelkiismeret, a szólás, az írás, a gyülekezés szabadságát, de a szabadság azt is jelenti, hogy minden embert megillet az egészséghez, a tiszta környezethez, a munkához, vagy a szabad vállalkozáshoz való jog. ​A szociáldemokraták tudják, hogy a piacgazdaság az a keret, amelyben minden ember szabadon fejtheti ki a személyiségét. Ellenben a szabadságnak is van korlátja: ez pedig  a közjó szolgálata, valamint a másik ember szabadsága és méltósága.

A jóléti állam másik talpköve az igazságosság

Nem születtünk egyformának: génjeink különböző hajlammal és tehetséggel ruháztak fel, különböző a családi és társadalmi környezet, amelyben felnövünk. A létért való küzdelembe egyesek már eleve előnnyel, mások hátránnyal indulnak. A szociáldemokrácia sem tud mindenkit egyenlővé alakítani, de a kapitalizmus negatív vonásainak visszaszorításával, az esélyegyenlőség megteremtésével csökkenteni kívánja azt a szakadékot, amely az egyes társadalmi rétegek közt tátong.

A jóléti állam harmadik talpköve a szolidaritás

​Minden meghatározásnál egyszerűbben és szebben fejezik ki a szolidaritást Vörösmarty oly sokszor idézett sorai: „…nem vagyok magam /testvéreim vannak számos milliók/ én védem őket, ők megvédenek engem”. A szolidaritás egyik formája a progresszív adózás és annak közmegegyezéses elosztása. Másik formája a kötelező beteg-rokkant és nyugdíj biztosítás. A harmadik az erős és független, az ország politikai életét jelentősen befolyásoló szakszervezetek jelenléte, amelyeknek érdekvédő szerepét kiemelten fontos.

A jóléti állam negyedik talpköve a biztonság, a szó legtágabb értelmében

Az MSZDP értelmezésében ebbe a körbe tartozik határaink biztonsága, a belső rend, azaz az élet és a javak biztonsága, felkészülés a természeti csapásokra, az első lakás és az első munkahely garanciája, a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyek biztonsága, teljes bizalom az egészségügyi ellátásban és a nyugdíjrendszerben.

A jóléti állam ötödik talpköve állampolgárainak tisztessége

Az MSZDP értelmezésében a tisztesség az egyén, vagy közösség boldogulásának az az útja, amely nem jár egy másik egyén, vagy közösség erkölcsi, vagy anyagi kárával. Ezért az MSZDP elfogadható társadalmi magatartásnak tartja a tisztességes versenyt a gazdasági és társadalmi élet minden területén, de megengedhetetlennek, sőt megszüntetendőnek tartja a spekuláció vagy a korrupció valamennyi fajtáját.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az előzőekben megfogalmazott értékrend és alapelvek mentén alkotja meg „harmadikutas” programját, a Kéthly Anna Programot, amely a jóléti, demokratikus, szolidáris államba vezeti el Magyarországot.